Marco Theunissen


Sen1 levert, in de persoon van Marco Theunissen, Consultancy services. Hij beschikt over de volgende expertises:

  • management informatie, business intelligence & data analytics
  • business processes & requirements

 
Hierbij onderscheidt hij zich in de volgende aspecten:

  • gaat verder dan wat bekend, geaccepteerd of voor de hand liggend is
  • kan vraakstukken vanuit verschillende hoeken bekijken: specialistisch of juist conceptueel hoogover (en daartussen een brug slaan)
  • is bekend met de visualisatie principes van Stephen Few (“Displaying data for at-a-glance monitoring”) en Cole Nussbaumer Knaflic (“Storytelling with data”)
  • is onafhankelijkheid, ook van tooling (denk bijvoorbeeld aan Tableau, Qlikview, Microsoft Power BI, SAS, SAP BO, etc..)

 
Stuur een bericht…