Sen1 beschikt over de kennis en technologie om structuren en patronen in data inzichtelijk te maken. Data wordt omgezet naar een meer betekenisvolle vorm, die anders misschien niet direct waarneembaar is. De hieruit verkregen inzichten kunnen u ondersteunen bij het nemen van – strategische, tactische of operationele – beslissingen en acties.

De resultaten van een data analyse kunnen in verschillende vormen wordt opgeleverd. Bijvoorbeeld in een rapport (pdf) of als (interactieve) visualisatie. Zie ook deze voorbeelden.