Online Surveys

Door middel van online surveys (enquêtes) kan SEN1 voor u een uitvraging doen bij een voor uw organisatie interessante doelgroep. Hiermee kunt u in een informatiebehoefte voorzien die u kan ondersteunen in het nemen van beslissingen. De themas zijn vrijwel oneindig. Denk aan bijvoorbeeld hoe een bepaalde doelgroep aankijkt tegen uw organisatie, merk, product, dienst, et cetera. Wat vinden zij daarin belangrijk? Wat bepaalt hun houding en waardoor zou deze kunnen veranderen? De mogelijke doelgroepen kunnen divers zijn, denk aan klanten, medewerkers, leveranciers, studenten, patiënten, gebruikers, et ecetera.

SEN1 beschikt over de kennis om een survey op te zetten die voorziet in uw informatiebehoefte. Door middel van onder meer de juiste vragen stellen én de vragen juist stellen krijgt u een doelgerichte survey die het voor respondenten zo makkelijk mogelijk maakt.

SEN1 kan vervolgens voor u de ontstane data verder inzetten voor visualization, maps, reporting of analytics.

Een rolling survey, waarbij de survey voor een langere periode beschikbaar is, is ook mogelijk. Tussentijds kunt u dan de data gebruiken en bijvoorbeeld inzicht krijgen in de veranderingen over de tijd.

Open Data Ontsluiting

Op internet zijn een groot aantal datasets te vinden (zie ook: Achtergrond – Datasets), in allerlei soorten en maten. In veel gevallen gaat het hierbij om open data 🔗, waarbij wordt aangegeven hoe de data mag worden gebruikt. SEN1 kan u helpen deze data te ontsluiten en bruikbaar te maken voor visualization, maps, reporting of analytics.