Exploratieve Data Analyse Tweede Kamer verkiezingen

In onderstaande correlatie-heatmap is gevisualiseerd welke partijen positief (donkerblauw) en negatief (lichtgroen) correleren met verschillende kenmerken van gemeentes.

Correlaties tussen politieke partijen en gemeente kenmerken

In bovenstaande visualisatie is bijvoorbeeld visueel al zichtbaar dat bijvoorbeeld dat een positieve correlatie bestaat tussen het gemiddelde inkomen van een gemeente en het percentage stemmen op de VVD en in mindere mate D66 (beide donderblauw). Op de volgende pagina gaan we hier nader op in.