Met data analytics van SEN1 kunt u beschikken over een bijzonder krachtig middel om bijvoorbeeld:

  • data te analyseren en te exploreren, en naar een meer betekenisvolle vorm om te zetten
  • stucturen en patronen zichtbaar te maken in de data die anders onzichtbaar zouden blijven
  • modellen te “trainen” die leren van beschikbare data om voorspellingen te doen over een gebeurtenis in de toekomst

 
SEN1 beschikt over de kennis en technologie om data te analyseren en om te zetten naar een meer betekenisvolle vorm. Of om structuren en patronen zichtbaar te maken die in de data “verborgen” zitten. Dit wordt doorgaans geschaard onder de noemer data analyse of data mining. Het inzicht dat hierdoor ontstaat kan ondersteunen bij het nemen van belissingen. Op strategisch en/of tactisch niveau. De inzichten kunnen in verschillende vormen wordt weergegeven. Bijvoorbeeld in een report (pdf) of als interactief dashboard. Zie ook deze voorbeelden. Het verkregen inzicht geeft doorgaans antwoord op de vragen:

Wat gebeurt er en waarom gebeurt het?
Wat is er gebeurd en waarom is het gebeurd?

Een stap verder gaat het toepassen van modellen/algoritmes. Deze kunnen worden “getraind” om als het ware te “leren” van beschikbare data om een voorspelling te doen over toekomstige gebeurtenissen. Misschien heeft u wel eens gehoord van termen als machine learning of predictive analytics? Met machine learning kan antwoord worden gegeven op de vraag:

Wat zal er gaan gebeuren?

Het Predictive Framework van SEN1 kan richting geven om deze vraag te beantwoorden. Een voorbeeld vindt u hier. Voor alle bovenstaande hanteert SEN1 het begrip data analytics. Vaak wordt hiervoor ook het begrip data science gebruikt. Uiteindelijk gaat het om het creĆ«ren van waarde uit data, waarin verschillende gradaties mogelijk zijn. Zie ook: Achtergrond – Van data naar wijsheid.

Updates

SEN1 voor u een data-proces inrichten waarbij het informatieproduct elke periodiek (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) voor u wordt ge-update en klaargezet. Altijd met dezelfde kwaliteit, maar op basis van nieuwe data. Voorbeelden hiervan vindt u hier.

 
Stuur een bericht…