Met data visualisatie van SEN1 kunt u beschikken over een bijzonder effectief middel om bijvoorbeeld:

  • uw informatieverhaal te vertellen
  • complexe boodschappen helder te communiceren
  • gebruikers in staat te stellen hun eigen informatiedoelen te bereiken
  • structuren en patronen in data visueel inzichtelijk te maken
  • inzicht te verkrijgen in wat er gebeurt of is gebeurd

 
Overal waar de toegankelijkheid van en inzicht in data een rol speelt zijn mogelijkheden om u of uw publiek beter te bedienen met effectieve data visualisaties. De visualisaties van SEN1 zijn bijvoorbeeld te gebruiken in de context van uw website, intranet, gedrukte media. Maar ook in een report (pdf), analyse of presentatie. Of in de sferen van educatie en workshops. De voorbeelden in het portfolio geven een indicatie van wat allemaal mogelijk is. Uiteraard is de onderliggende gebruikte data ter illustratie. Alle mogelijk denkbare thema’s zijn te visualiseren, zolang de data beschikbaar is. Waar handig maakt SEN1 gebruik van de principes van Cole Nussbaumer Knaflic om de (intuïtieve) begrijpelijkheid van visualisaties te optimaliseren. Voor meer verdieping zie: Achtergrond – Data Visualisatie.

Interactief Web

Met interactief web visualisatie kunnen gebruikers met informatie spelen om op hun eigen manier hun informatiedoelen te bereiken. Denk aan filters, selecties, zoom, et cetera. Een verschillende mate en invulling van interactie kan met de data worden gerealiseerd. Alle interactief web visualisaties van SEN1 zijn wendbaar, staan op zichzelf en zijn volledig gebaseerd op open standaarden en webtechnologie. Dit betekent dat deze altijd passen in uw huidige website/intranet, of helemaal los daarvan zijn te gebruiken. Geen extra (exotische) technologie is nodig. Voorbeelden vindt u hier.

Dashboards

Dashboards zijn een combinatie van visualisaties die aan elkaar zijn gerelateerd. Het is een middel om te monitoren en inzicht te verkrijgen in wat gebeurt of is gebeurd. U ziet in één oogopslag wat belangrijk is en daarmee aandacht verdient om te sturen. Waar handig maakt SEN1 gebruik van de principes van Steven Few om de (intuïtieve) begrijpelijkheid van dashboards te optimaliseren.

Information bites

Information bites zijn snel te verteren en makkelijk te delen visualisaties. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in social media. Hier vindt u een voorbeeld.

Updates

SEN1 kan voor u een data-proces inrichten waarbij het informatieproduct elke periodiek (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) voor u wordt ge-update en klaargezet. Altijd met dezelfde kwaliteit, maar op basis van nieuwe data. Voorbeelden hiervan vindt u hier.

 
Lees meer of stuur een bericht…