Betere beslissingen, door betere informatie

Door middel van online questionnaire kan SEN1 voor u een uitvraag doen bij een voor u interessante doelgroep. Hiermee kunt u in een informatiebehoefte voorzien die u, met inzichten en analyses, kan ondersteunen in het nemen van beslissingen. De themas zijn vrijwel oneindig. Denk aan bijvoorbeeld hoe een bepaalde doelgroep aankijkt tegen:

  • een organisatie, merk, product of dienst
  • een evenement waaraan zij hebben deelgenomen
  • aspecten in hun leefomgeving
  • et cetera..

 
Wat vinden zij daarin belangrijk? Wat bepaalt hun houding en waardoor zou deze kunnen veranderen? De mogelijke doelgroepen kunnen divers zijn, denk aan klanten, medewerkers, leveranciers, studenten, ICT gebruikers, bewoners, inwoners, et cetera.

SEN1 beschikt over de kennis om een questionnaire op te zetten die voorziet in uw informatiebehoefte. Door middel van de juiste vragen stellen én de vragen juist stellen krijgt u een doelgerichte uitvraag die het voor respondenten zo makkelijk mogelijk maakt. Om u hierbij te ondersteunen heeft SEN1 een Questionnaire Gids (pdf) opgesteld. Op basis van de responses kan SEN1 voor u de ontstane data verder transformeren voor inzicht en analyse, in een professioneel rapport. Hieruit kunt u conclusies afleiden en deze gebruiken ter ondersteuning van het maken van beslissingen en om te (be)sturen. Zie bijvoorbeeld het volgende rapport dat is gegenereerd met de resultaten van een fictieve questionnaire (met fictieve data) over het thema “Leefbaarheid”:


PDF Report Questionaire Voorbeeld met fictieve data, met als thema “Leefomgeving”

Continu Questionnaire

Een continu questionnaire, waarbij de uitvraag voor een langere periode beschikbaar is, is ook mogelijk. Tussentijds kunt u dan de data gebruiken en bijvoorbeeld inzicht krijgen in de veranderingen over de tijd.

Overig uitvraag

Wilt u flexibel, snel en zorgeloos een ander soort uitvraag doen? Dat kan ook. Denk bij voorbeeld aan het (periodiek) uitnodigen van bewoners voor een Algemene Ledenvergadering van een VvE. Snel alle aanmeldingen in een mooi overzicht, zoals bijvoorbeeld in Excel. SEN1 kan u daarbij in de door u gewenste mate ondersteunen. Denk aan het opzetten van de uitvraag of het formulierontwerp.
 
Lees meer of stuur een bericht…