Privacyverklaring

SEN1 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SEN1 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download hier onze Privacyverklaring (pdf).

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden 🔗 (pdf, bron: Nederland ICT).

Aanvullend hierop:

  • SEN1 kan niet aansprakelijk worden gesteld bij afhankelijkheid van derden, zoals in het geval van: aanbieders van “tiles” (onderliggende tegels op kaarten), software modules of hosters van software modules.
  • Alle rechten voorbehouden. Dus ook met betrekking tot de gebruikte data, in onder meer de voorbeelden.
  • De diensten van SEN1 kunnen niet worden ingezet voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG definitie), of daartoe herleidbare gegevens.

  • SEN1 beoogd een juiste en zuivere weergave van data. Mocht dit volgens u ergens niet het geval zijn, laat het ons dan weten.
  • Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, is het niet zo dat de data(visualisatie) op deze website (zoals o.a. in de voorbeelden) per definitie juist is, of een juiste weergave van de werkelijkheid is.