Privacyverklaring

SEN1 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SEN1 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download hier onze Privacyverklaring (pdf).

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden 🔗 (pdf, bron: Nederland ICT).