SEN1 levert Consultancy voor opdrachten op het gebied van data exploratie, analyse, transformatie en visualisatie. Hierbij onderscheidt SEN1 zich in de volgende aspecten:

  • gaat verder dan wat bekend, geaccepteerd of voor de hand liggend is
  • kan vraakstukken vanuit verschillende hoeken bekijken: specialistisch of juist conceptueel hoogover (en daartussen een brug slaan)
  • is bekend met de visualisatie principes van Stephen Few (“Displaying data for at-a-glance monitoring”) en Cole Nussbaumer Knaflic (“Storytelling with data”)

 
Daarnaast is SEN1 onafhankelijk van tooling. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Tableau
  • Qlikview
  • Power BI / (Excel) Power Query
  • Python (open source)
  • QGIS (open source, voor kaarten)