SEN1 levert Consultancy voor opdrachten op het gebied van data exploratie, analyse, transformatie en visualisatie. Hierbij onderscheidt SEN1 zich in de volgende aspecten:

  • gaat verder dan wat bekend, geaccepteerd of voor de hand liggend is
  • kan vraakstukken vanuit verschillende hoeken bekijken: specialistisch of juist conceptueel hoogover (en daartussen een brug slaan)
  • is bekend met de visualisatie principes van Stephen Few (“Displaying data for at-a-glance monitoring”) en Cole Nussbaumer Knaflic (“Storytelling with data”)

 
Daarnaast is SEN1 vaardig in de volgende BI tooling:

  • Power Query/M, Power Pivot/DAX (Excel and Power BI)
  • Python
  • QGIS (specifiek voor kaarten)