Hex-grid windturbines Noord-Holland

1 provincie, dichtheid op basis van hex-grid

Databron:

  • CBS/Kadaster, situatie 1 januari 2017
  • Windturbines, Top10NL, CC-BY Kadaster (via Imergis “Windturbines (land) (gebouwpunten uit BRT), punten-Shapefile + vlakken-Shapefile windturbineparken”), momentopname: januari 2018