Making sense of data, dat is Sen1 in de kern.
 
Sen1 is een initiatief van Marco Theunissen en biedt diensten rondom data visualisatie en data analytics. Dit doet Sen1 met Small data diensten. Sen1 richt zich op kleine tot (zeer) grote organisaties, zowel in de private als publieke sector.
 

(Texture: hout: Borysses)